Shareराज्यातील बहुतांश भागात सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना अशा...