Shareहोम quarantine म्हणजेच करोनाचा धोका असलेल्या मंडळींनी घराच्या बाहेर...