Shareसरकारकडून किरकोळ महागाई दराची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे....